Đốt cháy hoàn toàn 1 6g este E...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 1,6g este E đơn chức được 3,52g CO2 và 1,152g H2O .Nếu cho 10g E tác dụng với 150ml dd NaOH 1M, cô cạn dd sau pứ thu được 16g chất rắn khan. Vậy công thức của axit tạo nên este trên có thể là: A.HOOC-CH2-CH(OH)-CH3 B.CH3-C(CH3)2-COOH C.HOOC(CH2)3CH2OH D.CH2=CH-COOH

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 0,08; nH2O = 0,064 Bảo toàn khối lượng —> nO2 = 0,096 Bảo toàn O —> nE = 0,016 Số C = nCO2/nE = 5 Số H = 2nH2O/nE = 8 —> E là C5H8O2 Trong phản ứng với NaOH: nE = 0,1 và nNaOH = 0,15 —> Chất rắn gồm RCOONa (0,1) và NaOH dư (0,05) m rắn = 0,1(R + 67) + 0,05.40 = 16 —> R = Kiểm tra lại đề bài. Chú ý: Không viết tắt g, dd… hoặc bất kỳ chữ nào khác. Vi phạm sẽ bị xóa.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP