Chất hữu cơ có công thức phân tử...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất hữu cơ có công ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất hữu cơ có công thức phân tử C4H6O4 không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu được ancol Y và m gam một muối. Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol Y thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Giá trị của a và m lần lượt là A. 0,1 và 16,6 B. 0,12 và 24,4 C. 0,2 và 16,8 D. 0,05 và 6,7

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nY = nH2O – nCO2 = 0,1 —> Số C của Y = nCO2/nY = 2 Vậy Y là C2H5OH hoặc C2H4(OH)2 Do X (C4H6O4) không tráng gương, phản ứng với KOH sinh ra Y nên X là: C2H5-OOC-COOH —> nX = a = nY = 0,1 Muối là (COOK)2 (0,1 mol) —> m = 16,6 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP