Cho các phát biểu sau: a Các kim...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước. (b) Kim loại Cu tác dụng được với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng). (c) Cho lá sắt vào dung dịch CuSO4 xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa. (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa ba muối. (e) Hỗn hợp Al2O3 và Na (tỉ lệ mol tương ứng 1:1) tan hoàn toàn trong nước dư. (f) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. Số phát biểu đúng là A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Đúng. (b) Đúng: Cu + H+ + NO3- —> Cu2+ + NO + H2O (c) Đúng: Fe + Cu2+ —> Fe2+ + Cu Cu sinh ra bám vào là Fe tạo thành 2 điện cực là Fe-Cu tiếp xúc trực tiếp, cùng tiếp xúc dung dịch điện li. (d) Đúng: Cu + Fe3+ —> Cu2+ + Fe3+ —> Thu được 3 muối Cu2+, Fe2+ và Fe3+ dư. (e) Sai, Al2O3 không tan hết. (f) Đúng, CrO3 là chất oxi hóa rất mạnh, kém bền.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP