Cho 10 gam hỗn hợp X gồm FeO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 10 gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 10 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, S, FeS2 và CuS (trong đó O chiếm 16% khối lượng hỗn hợp X) tác dụng vừa đủ với 0,335 mol H2SO4 đặc (đun nóng) sinh ra 0,2125 mol khí SO2 và dung dịch Y. Nhúng thanh Mg dư vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh Mg ra cân lại thấy tăng 2,8 gam (toàn bộ kim loại sinh ra bám vào thanh Mg). Đốt cháy hoàn toàn 10 gam X (sản phẩm gồm Fe2O3, CuO, SO2) bằng lượng vừa đủ V lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm O2 và O3 tỉ lệ mol 1 : 1. Giá trị của V là: A. 1,5232. B. 1,4336. C. 1,568. D. 1,4784.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi X thành Fe (a), Cu (b), S (c) và O (0,1) mX = 56a + 64b + 32c + 0,1.16 = 10 (1) Bảo toàn S: 0,335 + c = (3a + 2b)/2 + 0,2125 (2) Cho Mg dư vào Y: m tăng = 56a + 64b – 24(3a + 2b)/2 = 2,8 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,1; b = 0,02; c = 0,0475 Oxi hóa X bằng O, bảo toàn electron: 2nO = 3a + 2b + 4c – 2.0,1 —> nO = 0,165 mol nO2 = nO3 = u —> nO = 5u = 0,165 —> a = 0,033 —> nA = 2u = 0,066 —> V = 1,4784

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP