Cho các chất sau: HCl KI Al Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất sau: HC...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất sau: HCl, KI, Al, Cu, AgNO3, HNO3 và NaOH. Số chất tác dụng được với dung dịch FeCl3 là: A. 4 B. 6 C. 5 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
KI + FeCl3 —> KCl + FeCl2 + I2 Al + FeCl3 —> AlCl3 + FeCl2 Cu + FeCl3 —> CuCl2 + FeCl2 AgNO3 + FeCl3 —> AgCl + Fe(NO3)3 NaOH + FeCl3 —> Fe(OH)3 + NaCl

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP