Một hỗn hợp X gồm andehit acrylic và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp (X) gồm ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp (X) gồm andehit acrylic và một andehit đơn chức, no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 1,44 gam hỗn hợp trên cần vừa hết 1,624 lít khí O2 (đktc) thu được 2,86 gam CO2. Cho hỗn hợp X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được m gam Ag. Giá trị của m là: A. 8,64 B. 11,88 C. 10,80 D. 7,56

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nO2 = 0,0725 và nCO2 = 0,065 Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,05 Bảo toàn O —> nX = nC2H3CHO + nRCHO = 0,035 nC2H3CHO = nCO2 – nH2O = 0,015 —> nRCHO = 0,02 Số C của RCHO là r —> nCO2 = 0,015.3 + 0,02r = 0,065 —> r = 1: HCHO —> nAg = 2nC2H3CHO + 4nHCHO = 0,11 —> mAg = 11,88

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP