Cho hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 tỉ lệ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp Na2CO3 v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 (tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1) vào bình chứa dung dịch Ba(HCO3)2 thu được m gam kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1,0M. Giá trị của m là: A. 3,94. B. 9,85. C. 7,88. D. 11,28.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNa2CO3 = nKHCO3 = a và nBa(HCO3)2 = b Khi thêm HCl vào bình, HCl tác dụng với cả kết tủa X và dung dịch Y nên coi như HCl phản ứng với 3 muối ban đầu: —> nHCl = 2a + a + 2b = 0,28 (1) Phản ứng giữa Na2CO3 và Ba(HCO3)2 không làm thay đổi lượng HCO3- nên: nNaOH = a + 2b = 0,2 (2) (1)(2) —> a = 0,04 & b = 0,08 Vậy ban đầu nNa2CO3 = 0,04 và nBa(HCO3)2 = 0,08 —> nBaCO3 = 0,04 —> mBaCO3 = 7,88

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP