Để a gam hỗn hợp bột Fe và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để a gam hỗn hợp bột...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để a gam hỗn hợp bột Fe và Zn ngoài không khí một thời gian thu được 18,75 gam hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn X trong lượng vừa đủ H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Y và 3,024 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Thể tích dung dịch HNO3 2M ít nhất cần đề hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp bột kim loại ban đầu là 520ml đồng thời thu được V lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Thêm từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào Y, lọc tách kết tủa, đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được tối đa b gam chất rắn. Giá trị của b là (các thể tích khí đo ở đktc) A. 110,90 B. 81.491 C. 90,055 D. 98,965

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nHNO3 = 1,04 —> nNO2 = 0,52 Bảo toàn electron: ne = 2nSO2 + 2nO = nNO2 —> nO = 0,125 —> a = mX – mO = 16,75 Y chứa Fe3+, Zn2+ và SO42- nBaSO4 = nSO42- = ne/2 = 0,26 nO2- = nOH-/2 = 0,26 —> b = 0,26.233 + a + 16.0,26 = 81,49

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP