Hỗn hợp E gồm hai peptit X và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm hai pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm hai peptit X và Y (tỉ lệ mol nX : nY = 1 : 3), đều mạch hở có tổng số liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E cần vừa đủ 0,99 mol O2, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thầy khối lượng bình tăng 46,48 gam và có 2,464 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với A. 29,0%. B. 14,0%. C. 19,0%. D. 24,0%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) nO2 = 2,25a + 1,5b = 0,99 mCO2 + mH2O = 44(2a + b) + 18(1,5a + b + c) = 46,48 nN2 = 0,5a = 0,11 —> a = 0,22; b = 0,33 và c = 0,04 —> mE = 17,88 nVal = b/3 = 0,11 nGly = a – nVal = 0,11 nE = c = 0,04 —> nX = 0,01 và nY = 0,03 Đặt x, y là số N của X và Y Tổng CONH = 8 —> Tổng N = x + y = 10 nN = 0,01x + 0,03y = 0,22 —> x = 4 và y = 6 X là (Gly)u(Val)4-u Y là (Gly)v(Val)4-v nGly = 0,01u + 0,03v = 0,11 —> u + 3v = 11 Do 1 ≤ u < 4 và 1 ≤ v < 6 nên u = 2, v = 3 là nghiệm duy nhất. X là (Gly)2(Val)2 —> %X = 18,46%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP