Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hình vẽ mô tả th...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của hợp chất hữu cơ. Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm (A) là A. C2H5OH → C2H4 + H2O. B. CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2. C. Al4C3 + H2O → Al(OH)3 + CH4. D. C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Từ hình vẽ ta thấy chất hữu cơ ở dạng khí, được điều chế bằng cách cho chất rắn X tác dụng với H2O trong ống nghiệm A rồi dẫn sang ống B đựng AgNO3/NH3 thấy có kết tủa vàng Y. —> X là CaC2, Y là C2Ag2 Phản ứng trong A: CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2 Phản ứng trong B: C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 —> C2Ag2 + 2NH4NO3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP