Điện phân dung dịch X chứa a mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,15 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,24 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở hai điện cực là 4,76 lít (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân đạt 100% và các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là A. 0,2. B. 0,15. C. 0,25. D. 0,3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong t giây, tại anot có 0,1 mol khí gồm: nCl2 = 0,075 —> nO2 = 0,025 —> ne trong t giây = 2nCl2 + 4nO2 = 0,25 Trong 2t giây: Anot: nCl2 = 0,075 và nO2 = b Catot: nCu = a và nH2 = c Bảo toàn electron: 0,075.2 + 4b = 0,25.2 2a + 2c = 0,25.2 n khí tổng = 0,075 + b + c = 0,2125 —> a = 0,2; b = 0,0875 và c = 0,05

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP