Cân hỗn hợp X gồm các chất: BaSO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cân hỗn hợp X gồm cá...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cân hỗn hợp X gồm các chất: BaSO4, Na2SO4 và Na2CO3 được 32,5 gam. Cho toàn bộ lượng X trên vào cốc thủy tinh thu được Y, cân Y được 142,3 gam. Cân 122 gam dung dịch HCl rồi cho từ từ đến hết vào hệ Y (thấy khi dùng đến 100 gam dung dịch HCl thì không còn khí thoát ra nữa) thu được hệ Z (bao gồm cốc và hỗn hợp rắn – lỏng T) có khối lượng 259,0 gam (bỏ qua sự bay hơi của nước). Lọc hỗn hợp T rồi sấy phần chất rắn trên giấy lọc, cân được 15,3 gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng của Na2SO4 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 39,4. B. 27,7. C. 47,1. D. 13,5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mZ = mY + mHCl – mCO2 —> 259 = 142,3 + 122 – mCO2 —> nNa2CO3 = nCO2 = 53/440 mBaSO4 = 15,3 —> mNa2SO4 = 195/44 —> %Na2SO4 = 13,64%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP