Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp rắn X gồm Al, FeO và Fe3O4 (trong điều kiện không có không khí) thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. + Cho phần một vào dung dịch NaOH dư, thu được 0,225 mol H2 và còn m gam chất rắn không tan. + Cho phần hai vào dung dịch HNO3 dư, thu được 0,35 mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 14,00. B. 9,80. C. 10,08. D. 11,20.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phần 1: nH2 = 0,225 —> nAl dư = 0,15 Phần 2: 3nAl dư + 3nFe = 3nNO —> nFe = 0,2 Chất rắn không tan trong phần 1 là Fe —> mFe = 11,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP