Cho m gam Lysin vào dung dịch NaOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Lysin vào ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Lysin vào dung dịch NaOH 0,2 M và KOH 0,15 M thì thu được dung dịch X chứa 15,16 gam chất tan. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch X cần dùng dung dịch HCl 0,1 M và H2SO4 0,2M, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa 26,785 gam muối khan. Khối lượng Lysin đã dùng ban đầu là A. 11,68 hoặc 13,14. B. 10,59 hoặc 16,06 . C. 10,59 hoặc 13,14. D. 15,33 hoặc 16,06.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nLys = u, nNaOH = 4v và nKOH = 3v nHCl = p và nH2SO4 = 2p —> 2u + 4v + 3v = p + 2.2p (1) m muối = 148u + 23.4v + 39.3v + 35,5p + 96.2p = 26,785 (2) TH1: Nếu u < 7v —> Kiềm dư, nH2O = u —> 146u + 40.4v + 56.3v – 18u = 15,16 (3) (1)(2)(3) —> u = 0,0725; v = 0,0179 và p = 0,0541 Thỏa mãn điều kiện u < 7v. —> mLys = 10,585 TH2: Nếu u > 7v —> Lys dư, nH2O = 7v (4) (1)(2)(4) —> 146u + 40.4v + 56.3v – 18.7v = 15,16 —> u = 0,09; v = 0,01 và p = 0,05 Thỏa mãn điều kiện u > 7v —> mLys = 13,14

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP