Tiến hành các thí nghiệm sau: a Điện...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Điện phân dung dịch muối ăn với điện cực trơ, có màng ngăn xốp. (b) Thổi khí CO qua ống đựng FeO nung nóng ở nhiệt độ cao. (c) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3. (d) Dẫn khí NH3 vào bình khí Cl2. (e) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2CO3. Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là: A. 4 B. 3 C. 5 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) NaCl + H2O —> H2 + Cl2 + NaOH (b) CO + FeO —> Fe + CO2 (c) H2S + FeCl3 —> FeCl2 + HCl + S (d) Nh3 + Cl2 —> N2 + HCl (e) CO2 + H2O + Na2CO3 —> NaHCO3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP