Hỗn hợp X gồm metyl fomat đimetyl oxalat...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm metyl ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat và este Y đơn chức, có hai liên kết pi trong phân tử, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol X cần dùng 1,25 mol O2 thu được 1,3 mol CO2 và 1,1 mol H2O. Mặt khác, cho 0,3 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Z (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng xà phòng hóa). Cho toàn bộ Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tối đa thu được là A. 43,2 gam B. 64,8 gam C. 108,0 gam D. 81,0 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X gồm: C2H4O2: a mol C4H6O4: b mol CnH2n-2O2: c mol nX = a + b + c = 0,5 nCO2 = 2a + 4b + nc = 1,3 nH2O = 2a + 3b + nc – c = 1,1 nO = 2a + 4b + 2c = 1,2 —> a = 0,3; b = 0,1; c = 0,1; n = 3 —> Y là HCOOCH=CH2 Thủy phân 0,5 mol X —> HCOONa (a + c = 0,4), CH3CHO (0,1) —> nAg = 1 Tỉ lệ: Từ 0,5 mol X thu được 1 mol Ag —> Từ 0,3 mol X thu được 0,3.1/0,5 = 0,6 mol Ag —> mAg = 64,8

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP