Cho m gam K vào dung dịch gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam K vào dung...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam K vào dung dịch gồm H2SO4 0,32M và ZnSO4 0,36M thu được dung dịch X có tổng nồng độ các chất tan là 0,88 M đồng thời khối lượng dung dịch tăng 12,76 gam. Coi như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 17. B. 22. C. 13. D. 19.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Thể tích dung dịch là x lít. nH2SO4 = 0,32x và nZnSO4 = 0,36x Bảo toàn S —> nK2SO4 = 0,68x —> X còn chứa thêm K2ZnO2 (0,88x – 0,68x = 0,2x) Bảo toàn Zn —> nZn(OH)2 = 0,36x – 0,2x = 0,16x Bảo toàn K —> nK = 2(0,68x + 0,2x) = 1,76x Δm = mK – mZn(OH)2 – mH2 —> 39.1,76x – 99.0,16x – 1,76x = 12,76 —> x = 0,25 —> mK = 39.1,76x = 17,16

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP