Cho hỗn hợp gồm Mg Al Fe vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm Mg, ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Nung lượng chất tan trong X đến khối lượng không đổi thì thu được 7,504 lít khí (đktc) có tỷ khối hơi so với H2 là 21,85. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 36. B. 30. C. 29. D. 24.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khí gồm NO2 (0,28) và O2 (0,055) —> nNO2 > 4nO2 —> Một phần O2 đã oxi hóa Fe2+ lên Fe2O3 khi nung. —> X có Fe2+ nên Ag+ đã bị khử hết. Bảo toàn N —> nAgNO3 = nNO2 = 0,28 —> nAg = 0,28 —> mAg = 30,24

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP