Hỗn hợp T gồm: C6H12 C4H6 OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp T gồm: C6H12...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp T gồm: C6H12, C4H6(OH)2, (COOH)2, C2H2(CHO)2. Đốt cháy 32,62 gam hỗn hợp T thu được 1,72 mol CO2 và 27,18 gam H2O. Khi cho 32,62 gam T vào Na (dư) thì thu được V lít khí H2. Giá trị của V có thể là: A. 3,36. B. 4,48. C. 5,60. D. 6,72.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
T gồm C6H12 (a), C4H8O2 (b), C2H2O4 (c), C4H4O2 (d) nCO2 = 6a + 4b + 2c + 4d = 1,72 nH2O = 6a + 4b + c + 2d = 1,51 nCO2 – nH2O —> c + 2d = 0,21 nO = 2b + 4c + 2d = (mT – mC – mH)/16 = 0,56 —> 2b + 3c = 0,35 —> nH2 = b + c < (2b + 3c)/2 = 0,175 —> V < 3,92 —> V = 3,36

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP