Cho các phát biểu: a Oxi hóa bột...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu: (...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu: (a) Oxi hóa bột đồng (II) oxit màu đen bởi khí NH3 (t°) thì thu được chất rắn màu đỏ đồng. (b) Muối amoni phản ứng với dung dịch kiềm đặc, nóng giải phóng khí amoniac. (c) Có thể dùng NaOH rắn để làm khô khí NH3 ẩm. (d) Muối nitrat thể hiện tính oxi hóa mạnh trong môi trường axit. (e) Hỗn hợp gồm NaNO3 và Cu (tỉ lệ mol 4: 1) tan hết trong dung dịch HCl lo ãng, dư. (f) Người ta khai thác và nhiệt phân các muối amoni để điều chế khí nitơ trong công nghiệp. (g) Các muối photphat đều tan tốt trong nước. Số phát biểu đúng là A. 6. B. 4. C. 3. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Sai, NH3 khử CuO. (b) Đúng (c) Đúng, NaOH rắn hút ẩm và không phản ứng với NH3. (d) Đúng. (e) Đúng. nCu = 1 —> nNO = 2/3 < nNaNO3 = 4. (f) Sai, trong công nghiệp điều chế N2 bằng cách chưng cất không khí lỏng. (g) Sai, đa số muối photphat không tan, trừ muối của Na+, K+, NH4+…

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP