Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al và Mg trong 500ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y và khí NO. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y, lượng kết tủa tạo thành được biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị của m là A. 3,06 B. 3,24 C. 2,88 D. 2,79

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khi nOH- = 0,1 thì kết tủa mới xuất hiện nên nH+ dư = 0,1 —> nH+ phản ứng = 0,4 —> nNO = 0,1 Đặt a, b là số mol Al và Mg —> 3a + 2b = 0,1.3 (1) Khi nOH- = 0,45 thì kết tủa gồm Mg(OH)2 (b) và Al(OH)3 (4,08 – 58b)/78 —> 0,45 = 0,1 + 2b + 4a – (4,08 – 58b)/78 (2) (1)(2) —> a = 0,08 và b = 0,03 —> m = 2,88

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP