Đun nóng 0 8 mol hỗn hợp E...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,8 mol hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,8 mol hỗn hợp E gồm đipeptit X, tripeptit Y và tetrapeptit Z đều mạch hở bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 1,0 mol muối của glyxin, 0,8 mol muối của alanin và 0,4 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E trong O2 vừa đủ, thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 156,56 gam. Giá trị của m là A. 56,92. B. 67,12. C. 48,48. D. 85,36.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nGlyNa = 1; nAlaNa = 0,8 và nValNa = 0,4 Quy đổi E thành C2H3ON, CH2, H2O. Bảo toàn N —> nC2H3ON = 2,2 nCH2 = nAlaNa + 3nValNa = 2 nH2O = nE = 0,8 —> mE = 167,8 Nếu đốt 167,8 gam E sẽ thu được: mCO2 + mH2O = 44(2,2.2 + 2) + 18(2,2.1,5 + 2 + 0,8) = 391,4 Tỉ lệ: 167,8 gam E —> 391,4 gam CO2 và H2O m gam E —> 156,56 gam CO2 và H2O —> m = 67,12

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP