Lên men m gam tinh bột hiệu suất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lên men m gam tinh b...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lên men m gam tinh bột (hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%). Lượng CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau: – Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thu được 7,5 gam kết tủa. – Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư đun nóng thu được 8,5 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 18,2750. B. 16,9575. C. 15,1095. D. 19,2375.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Mỗi phần X chứa Na2CO3 (a) và NaHCO3 (b) Phần 1: nNa2CO3 = a = nCaCO3 = 0,075 Phần 2: Kết tủa nhiều hơn do NaHCO3 bị nhiệt phân: 2NaHCO3 —> Na2CO3 + CO2 + H2O —> nNa2CO3 = a + b/2 = nCaCO3 = 0,085 —> b = 0,02 —> nCO2 = 2(a + b) = 0,19 —> m = 0,19.162/80%.2 = 19,2375

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP