Hấp thụ hoàn toàn 3 36 lít khí...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hoàn toàn 3,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi. Nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là A. 0,2M. B. 0,1M. C. 0,4M. D. 0,6M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,15 & nBa(OH)2 = 0,125 —> nBaCO3 = 0,1 và nBa(HCO3)2 = 0,025 CM Ba(HCO3)2 = 0,2M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP