Đặc điểm chung của phân tử các chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đặc điểm chung của p...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đặc điểm chung của phân tử các chất hữu cơ là: (1) Thành phần nguyên tố nhất thiết phải có C và H. (2) Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O. (3) Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hóa trị. (4) Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết ion. (5) Dễ bay hơi, khó cháy. (6) Phản ứng hóa học xảy ra nhanh. Nhóm các ý đúng là: A. 4, 5, 6 B. 2, 4, 6 C. 2, 3 D. 1, 2, 3, 5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(1) Sai, ví dụ CCl4, (COONa)2… (2) Đúng. (3) Đúng, số ít có liên kết ion như HCOONH3CH3… (4) Sai (5) Sai, đa số dễ cháy (6) Sai, diễn ra chậm và theo nhiều hướng tùy điều kiện.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP