Để phân biệt các dung dịch riêng biệt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để phân biệt các dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để phân biệt các dung dịch riêng biệt AlCl3, ZnCl2, CuCl2, NaCl chỉ cần dùng thuốc thử: A. Dung dịch Ba(OH)2 B. Quỳ tím. C. Dung dịch NaOH. D. Dung dịch NH3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dùng dung dịch NH3: AlCl3: Có kết tủa keo trắng AlCl3 + 3NH3 + 3H2O —> Al(OH)3 + 3NH4Cl ZnCl2: Có kết tủa trắng sau tan ZnCl2 + 2NH3 + 2H2O —> Zn(OH)2 + 2NH4Cl Zn(OH)2 + 4NH3 —> Zn(NH3)4(OH)2 CuCl2: Có kết tủa xanh, sau tan tạo dung dịch xanh thẫm: CuCl2 + 2NH3 + 2H2O —> Cu(OH)2 + 2NH4Cl Cu(OH)2 + 4NH3 —> Cu(NH3)4(OH)2 Còn lại là NaCl.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP