Hỗn hợp X gồm C2H6 C2H2 C2H4 có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm C2H6, ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm C2H6, C2H2, C2H4 có tỉ khối so với H2 là 14,25. Đốt cháy hoàn toàn 11,4 gam X, sau đó cho sản phẩm vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng m gam. Giá trị của m là: A. 51,4 B. 68,50 C. 73,12 D. 62,4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X có dạng C2Hy MX = 28,5 —> y = 4,5 nX = 0,4 —> nCO2 = 0,8 và nH2O = 0,9 m tăng = mCO2 + mH2O = 51,4

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP