Một loại phân supephotphat kép chứa 69 62%...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một loại phân supeph...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một loại phân supephotphat kép chứa 69,62% canxi đihiđrophotphat, còn lại các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân này là: A. 39,76% B. 42,25% C. 48,52% D. 45,75%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Lấy 100 gam phân —> mCa(H2PO4)2 = 69,62 gam —> nP2O5 = nCa(H2PO4)2 = 0,2975 —> Độ dinh dưỡng = %P2O5 = 42,25%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP