Hỗn hợp X gồm C2H5OH C2H5CHO CH3CHO trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm C2H5OH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy m gam X thu được 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2 (đktc). Mặt khác, cho 8,55 gam X thực hiện phản ứng tráng bạc thu được p gam Ag. Giá trị của p là: A. 8,64 B. 11,0808 C. 18,59 D. 21,6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO —> 2a = a + b + c nCO2 = 2a + 3b + 2c = 0,14 nH2O = 3a + 3b + 2c = 0,17 —> a = 0,03; b = 0,02; c = 0,01 mX = 2,98 và nAg = 2b + 2c = 0,06 Tỉ lệ: 2,98 gam X —> nAg = 0,06 8,55 gam X —> nAg = 8,55.0,06/2,98 —> mAg = 18,59

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP