Cho các chất: Si NH4NO3 Al CO2 CO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất: Si, NH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất: Si, NH4NO3, Al, CO2, CO, H3PO4. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH loãng khi đun nóng là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Si + H2O + NaOH —> Na2SiO3 + H2 NH4NO3 + NaOH —> NaNO3 + NH3 + H2O Al + H2O + NaOH —> NaAlO2 + H2 CO2 + NaOH —> Na2CO3 + H2O H3PO4 + NaOH —> Na3PO4 + H2O CO chỉ tác dụng với NaOH đặc, nhiệt độ và áp suất cao.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP