Cho m gam một hợp chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam một hợp ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam một hợp chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức vào 1 lít dung dịch NaOH 0,5M. Sau phản ứng phải dùng 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M để trung hòa NaOH dư. Chưng cất cẩn thận dung dịch sau khi trung hòa ta được 0,1 mol hơi ancol Y và 34,9 gam chất rắn khan. Chất X là A. (C2H5COO)2C2H4 B. (HCOO)3C3H5 C. (HCOO)C3H5(OOCCH3)2 D. C3H5(OOCCH3)3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH = 0,5 và nHCl = 0,2 —> Có 0,3 mol NaOH tham gia phản ứng xà phòng hóa. nY = 0,1 —> Y là ancol 3 chức —> Chất rắn gồm RCOONa (0,3) và NaCl (0,2) m rắn = 0,3(R + 67) + 0,2.58,5 = 34,9 —> R = 31/3 —> Tổng M các gốc trong muối = 31 —> 1HCOONa và 2CH3COONa —> (HCOO)C3H5(OOCCH3)2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP