Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hình vẽ mô tả th...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và chất rắn Y: Khí Z được tạo ra từ phản ứng hóa học nào dưới đây? A. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O B. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O C. H2SO4 + Na2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O D. CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khí Z được thu bằng phương pháp đẩy H2O nên Z không tan và không phản ứng với H2O —> Loại B, C. Loại D vì phản ứng này các chất tham gia đều ở trạng thái rắn và có xúc tác CaO. —> Chọn A.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP