Thủy phân hoàn toàn m gam metyl fomat...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn m gam metyl fomat bằng 74 ml dung dịch NaOH 1M dư, đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,08 gam rắn khan. Giá trị của m là: A. 2,4 B. 3,6 C. 3,0 D. 6,0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Chất rắn khan gồm HCOONa (a) và NaOH dư (b) m rắn = 68a + 40b = 4,08 nNaOH = a + b = 0,074 —> a = 0,04 và b = 0,034 —> nHCOOCH3 = 0,04 —> m = 2,4

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP