Cho sơ đồ biến hóa: C2H4 + H2O...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ biến hóa: ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ biến hóa: C2H4 + H2O → X; X + O2 → Y; Y + metyl amin = Z (muối). Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Từ axetandehit điều chế trực tiếp ra X và Y. B. Nhiệt độ sôi của Y lớn hơn nhiệt độ sôi của X. C. Trong sơ đồ trên có 1 sản phẩm có H2O. D. Muối Z có đồng phân là amino axit.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C2H4 + H2O —> C2H5OH C2H5OH + O2 —> CH3COOH + H2O CH3COOH + CH3NH2 —> CH3COONH3-CH3 A. Đúng: CH3CHO + H2 —> C2H5OH (X) CH3CHO + O2 —> CH3COOH (Y) B. Đúng, Y có phân tử khối lớn hơn và liên kết H liên phân tử mạnh hơn X. C. Đúng. D. Sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP