Cho các thí nghiệm sau: 1 Trộn dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các thí nghiệm s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các thí nghiệm sau: (1) Trộn dung dịch NaHCO3 dư với dung dịch Ba(OH)2. (2) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(AlO2)2. (3) Cho NaOH dư vào dung dịch CrCl3. (4) Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3. Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi kết thúc là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(1) NaHCO3 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + Na2CO3 + H2O (2) CO2 + H2O + Ba(AlO2)2 —> Al(OH)3 + Ba(HCO3)2 (3) NaOH dư + CrCl3 —> NaCl + NaCrO2 + H2O (4) Ba(OH)2 dư + Al2(SO4)3 —> BaSO4 + Ba(AlO2)2 + H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP