Hỗn hợp gồm hexametylenđiamin anilin alanin và lysin...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp gồm hexamety...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp gồm hexametylenđiamin, anilin, alanin và lysin (trong đó nguyên tố nitơ chiếm 20,22% khối lượng). Trung hòa m gam X bằng dung dịch H2SO4 vừa đủ, thu được 201,0 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là A. 127,40 B. 83,22 C. 65,53 D. 117,70

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mX = x —> nN = 20,22%x/14 —> nH2SO4 = nN/2 = 0,2022x/28 Bảo toàn khối lượng: x + 98.0,2022x/28 = 201 —> x = 117,7

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP