Cho 5 4 gam Al tác dụng với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 5,4 gam Al tác d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 5,4 gam Al tác dụng với 400 ml dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 450 ml dung dịch NaOH 1M sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là A. 3,9 gam B. 0,39 gam C. 7,8 gam D. 6,5 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dung dịch X gồm Al3+ (0,2), SO42- (0,4), bảo toàn điện tích —> nH+ = 0,2 nOH- = 0,45 < nH+ + 3nAl3+ nên Al3+ chưa kết tủa hết. nOH- = nH+ + 3nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 0,25/3 —> mAl(OH)3 = 6,5

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP