Cho 1 4 gam Fe tác dụng với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 1,4 gam Fe tác d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 1,4 gam Fe tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm: 0,04 mol H2SO4 và a gam NaNO3 thu được dung dịch X chỉ chứa 6,55 gam muối và sản phẩm khử duy nhất là NO. Giá trị a gần với giá trị nào A. 2,56 B. 2,5 C. 1,75 D. 1,446

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH+ = 0,08 —> nNO = 0,02 Dung dịch X chứa Fe2+ (u), Fe3+ (v), SO42- (0,04), Na+ (x), NO3- (x – 0,02) —> nFe = u + v = 0,025 ne = 2u + 3v = 0,02.3 —> u = 0,015 và v = 0,01 m muối = 1,4 + 0,04.96 + 23x + 62(x – 0,02) = 6,55 —> x = 0,03 —> mNaNO3 = 2,55

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP