Cho 47 gam hỗn hợp X gồm 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 47 gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 47 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đồng đẳng liên tiếp đi qua Al2O3, đun nóng thu được hỗn hợp Y gồm: 0,42 mol H2O; 0,27 mol 2 olefin; 0,33 mol 2 ancol dư và 3 ete có số mol bằng nhau. Biếtrằng hiệu suất tách nước tạo olefin của mỗi ancol đều như nhau. Khối lượng của 2 ancol dư có trong hỗn hợp Y gần với giá trị nào nhất A. 17,05 gam B. 17,25 gam C. 17,75 gam D. 18,05 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP