Hỗn hợp X gồm hiđro propen axit acrylic...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hiđro,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH). Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu được 30,24 lít khí CO2(đktc). Đun nóng X với bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br20,1M. Giá trị của V là A. 0,3. B. 0,6. C. 0,4. D. 0,5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dễ thấy các chất hữu cơ trong X đều có 3C —> n Chất hữu cơ = nCO2/3 = 0,45 —> nH2 = 0,3 MY/MX = 1,25; mX = mY —> nX/nY = 1,25 nX = 0,75 —> nY = 0,6 —> nH2 pư = nX – nY = 0,15 Bảo toàn liên kết Pi: 0,45 – 0,15 = nBr2 —> nBr2 = 0,3 Vậy: 0,6 mol Y phản ứng hết với 0,3 mol Br2 —> 0,1 mol Y phản ứng hết với 0,05 mol Br2 —> V = 0,5 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP