Cho m gam Fe vào 600 ml dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Fe vào 600...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Fe vào 600 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1,625M và HNO3 0,25M thu được hỗn hợp hai khí không màu có tỉ khối so với He là 3,125 (có một khí hóa nâu ngoài không khí). Giá trị m là A. 26,6 B. 17,73 C. 8,4 D. 12,6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
M khí = 12,5 —> Khí gồm NO và H2 nHCl = 0,975 và nHNO3 = 0,15 Bảo toàn N —> nNO = 0,15 nH2 = x —> m khí = 0,15.30 + 2x = 12,5(x + 0,15) —> x = 0,25 Bảo toàn electron: 2nFe = 3nNO + 2nH2 —> nFe = 0,475 —> mFe = 26,6

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP