Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm 72 8...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm 72,8 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 trong khí trơ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, trộn đều, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần. Phần một phản ứng vừa đủ với 0,6 lít dung dịch NaOH 1M, thu được 4,032 lít H2. Phần hai phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl loãng (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 45 B. 46 C. 47 D. 48 xinloiconkhi trả lời 09.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP