Hòa tan 12 8 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 12,8 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 12,8 gam hỗn hợp X gồm Cu2S, FeS2 trong dung dịch chứa a mol HNO3 thu được 31,36 lít khí NO2 (đktc, spk duy nhất của N5+) và dung dịch Y. Biết Y phản ứng tối đa với 4,48 gam Cu giải phóng NO. Giá trị gần nhất của a là: A. 1,2 B. 1,4 C. 1,8 D. 1,6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt u, v là số mol Cu2S, FeS2 —> 160u + 120v = 12,8 Bảo toàn electron: 10u + 15v = 1,4.1 —> u = 0,02 và v = 0,08 Khi thêm Cu (0,07 mol), bảo toàn electron: 2nCu = nFe3+ + 3nNO —> nNO = 0,02 Y + Cu —> Dung dịch chứa Cu2+ (2u + 0,07 = 0,11), Fe2+ (0,08), SO42- (u + 2v = 0,18), bảo toàn điện tích —> nNO3- = 0,02 Bảo toàn N —> a = nNO3- + nNO2 + nNO = 1,44

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP