Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2. (b) Cho bột Cu vào dung dịch chứa NaNO3 và H2SO4 loãng. (c) Cho bột Al vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội. (d) Cho Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng. (e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Na2Cr2O7. (g) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Ba(HCO3)2. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng hóa học là A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + NO + H2O (b) Cu + H+ + NO3- —> Cu2+ + NO + H2O (c) (d) (e) 2NaOH + Na2Cr2O7 —> 2Na2CrO4 + H2O (g)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP