Tách nước hỗn hợp gồm 0 3 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tách nước hỗn hợp gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tách nước hỗn hợp gồm 0,3 mol metanol và 0,2 mol etanol thu được hỗn hợp X gồm hơi nước, một ancol và m gam ete. Vậy giá trị của m không thể là: A. 12 B. 9,2 C. 14,8 D. 13,8

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Nếu các ancol phản ứng hết thì nH2O = nAncol/2 = 0,25 —> mEte = mAncol – mH2O = 14,3 Nếu có ancol dư thì mEte < 14,3 —> m không thể là 14,8

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP