Hỗn hợp A gồm 3 ancol X Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm 3 anco...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm 3 ancol X, Y, Z. Đun nóng A trong H2SO4 (170 độ) thu được 2 anken (không còn chất hữa cơ nào khác). Nếu đun nóng hỗn hợp A trong H2SO4 đặc ở 140 độ thu được hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Cho 16,6 gam A bay hơi thu được 1 thể tích bằng thể tích của 1,2 gam He (thể tích được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 16,6 gam A rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 55 gam. Khối lượng của ancol có số cacbon nhỏ nhất trong A là A. 3,2 B. 6,4 C. 4,6 D. 9,2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Các ete có số mol bằng nhau nên nX = nX = nZ nA = nHe = 0,3 —> nX = nY = nZ = 0,1 Đốt A —> nCO2 = u và nH2O = v —> v – u = 0,3 và 44u + 18v = 55 —> u = 0,8 và v = 1,1 —> Số C = nCO2/nA = 8/3 X, Y, Z đều tách H2O tạo anken nên ít nhất 2C —> X là C2H5OH —> mC2H5OH = 4,6

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP