X Y là hai este mạch hở được...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai este mạc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai este mạch hở được tạo bởi từ hai axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức; Z là este hai chức, mạch hở. Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối cần dùng 0,14 mol O2, thu được Na2CO3; 7,26 gam CO2 và 1,35 gam H2O. Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,45 gam. Tổng khối lượng của X và Y trong 0,2 mol hỗn hợp E là A. 10,18. B. 8,78. C. 8,16. D. 9,48.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH = e —> nT = e và nNa2CO3 = 0,5e Đốt muối —> nCO2 = 0,165 và nH2O = 0,075 Bảo toàn O: 2e + 0,14.2 = 0,5e.3 + 0,165.2 + 0,075 —> e = 0,25 —> nH2 = e/2 = 0,125 mT = m tăng + mH2 = 8,7 —> MT = 34,8 —> CH3OH (0,2) và C2H5OH (0,05) nX + nY = u và nZ = v —> nE = u + v = 0,2 nNaOH = u + 2v = 0,25 —> u = 0,15 và v = 0,05 —> X, Y là CxHyCOOCH3 (0,15) và Z là CH3-OOC-CaHb-COOC2H5 (0,05) nC(muối) = 0,15(x + 1) + 0,05(a + 2) = nCO2 + nNa2CO3 —> 3x + a = 0,8 —> a = 0 và x = 0,8/3 là nghiệm duy nhất —> b = 0 nH(muối) = 0,15y + 0,05b = 0,075.2 —> y = 1 Vậy X, Y là CxHyCOOCH3, với x = 0,8/3 và y = 1 —> mX + mY = 9,48

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP