Hòa tan hết 22 77 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 22,77 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 22,77 gam hỗn hợp gồm Mg, Al2O3 và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa 1,14 mol NaHSO4, sau khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch X chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 148,71 gam và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2O, N2 và H2. Cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng là 49,2 gam. Phần trăm về khối lượng của N2O trong hỗn hợp Y là A. 23,33%. B. 55,00%. C. 73,33%. D. 27,50%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH = 1,23 X + NaOH —> Dung dịch chứa Na+ (1,23 + 1,14 = 2,37), SO42- (1,14), bảo toàn điện tích —> AlO2- (0,09) X chứa Mg2+ (u), NH4+ (v), Al3+ (0,09), Na+ (1,14), SO42- (1,14) Bảo toàn điện tích —> 2u + v + 0,09.3 + 1,14 = 1,14.2 m muối = 24u + 18v + 0,09.27 + 1,14(23 + 96) = 148,71 —> u = 0,42 và v = 0,03 Y gồm N2O (a), N2 (b) và H2 (c). Đặt nAl2O3 = x nY = a + b + c = 0,1 nN = 2a + 2b + 0,03 = 3(0,09 – 2x) Bảo toàn H —> nH2O = 0,51 – c Bảo toàn khối lượng: 22,77 + 1,14.120 = 148,71 + 44a + 28b + 2c + 18(0,51 – c) nH+ = 10a + 12b + 2c + 2.3x + 0,03.10 = 1,14 —> a = 0,04; b = 0,02; c = 0,04; x = 0,02 —> %N2O = 73,33%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP