Cho 0 05 mol Fe3O4 tác dụng dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,05 mol Fe3O4 t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,05 mol Fe3O4 tác dụng dung dịch HCl vừa đủ thì thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X thì thu được hỗn hợp kết tủa Y. Khối lượng kết tủa Y là?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Fe3O4 + 8HCl —> 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O 0,05…………………….0,1………0,05 FeCl3 + 3NaOH —> Fe(OH)3 + 3NaCl 0,1…………………………0,1 FeCl2 + 2NaOH —> Fe(OH)2 + 2NaCl 0,05……………………..0,05 m↓ = mFe(OH)3 + mFe(OH)2 = 15,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP