Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp Z gồm pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X và amino axit Y (MX < 4MY) với tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1. Cho m gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch T chứa (m + 16,32) gam hỗn hợp muối natri của glyxin và alanin. Dung dịch T phản ứng tối đa với 480 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch chứa 84,96 gam hỗn hợp muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng N trong X là: A. 24,85 B. 21,15. C. 20,29. D. 15,73.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi Z thành: C2H3ON (a mol), CH2 (b mol), H2O (c mol) Bảo toàn khối lượng: m + 40a = m + 16,32 + 18c (1) nHCl = nN + nNaOH —> a + a = 0,96 (2) m muối = mGlyNa + mAlaNa + mHCl —> 57a + 14b + 40a + 0,96.36,5 = 84,96 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,48; b = 0,24; c = 0,16 nAla = b = 0,24 —> nGly = a – b = 0,24 nX = nY = c/2 = 0,08 Nếu Y là Ala thì X có số Ala = (0,24 – 0,08)/0,08 = 2 và số Gly = 0,24/0,08 = 3 —> X là (Gly)3(Ala)2: Thỏa mãn MX < 4MY —> %N = 21,15% Nếu Y là Gly Số Ala của X = 0,24/0,08 = 3 Số Gly của X = (0,24 – 0,08)/0,08 = 2 —> X là (Gly)2(Ala)3: Không thỏa mãn MX < 4MY: Loại

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP